DZIEŃ RÓWNY NOCY

Gdy w pierwszych dniach czerwca na całym wybrzeżu olbrzymie kompleksy hoteli zaczynają zapełniać się różnojęzycznym tłumem, w górach Strandży wita się lato starym i doić niesamowitym obrzędem. Zwyczaje związane z bułgarską „nocą świętojańską”, przypadającą trzeciego …

Wpływy innych kultur na kuchnię Bułgarii

Wpływy  różnych ludów kształtujących przez wieki kulturę i obyczajowość Bułgarów nie mogły również ominąć narodowej kuchni. Zdecydowanie najsilniejszy wpływ na sposób odżywiania się Bułgarów wywarli Grecy i Turcy związani z tym krajem bezpośrednio przez długie …