Naočkování rmutu - kritický okamžik při výrobě alkoholu

Naočkování rmutu - kritický okamžik při výrobě alkoholu

Očkování nebo, profesionálněji řečeno, naočkování, se zdá být triviální proces, ale má to několik vážných úskalí - stačí jedna chyba, aby celá dávka potenciálně chutného alkoholu skončila v kanalizaci.

Nejjednodušší varianta

V nejjednodušší variantě budou zapotřebí pouze tři přísady: kvasinková matka (o tom, jak je připraven, výrobce informuje na obalu droždí, od razu warto wspomnieć że gorzelniane drożdże gorzelnicze nie wymagają przygotowywania matki drożdżowej ani nie są uwadniane), voda a cukr.

W domowym wyrobie alkoholi często trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: zda je třeba vařit vodu pro nastavení. A tady přichází vážný problém, protože na tuto otázku neexistuje správná odpověď. Na jedné straně by měla být voda dobře vařena, protože díky tomu bakterie a spory mnoha z nich umírají, hubové spory nebo jejich živé buňky, které se přirozeně vyskytují v životním prostředí, jsou také zabíjeny, takže celé nastavení bude bezpečnější. Existuje však i druhá strana mince: rozpustnost kyslíku ve vodě klesá s rostoucí teplotou, takže na sto stupňů je to prakticky pryč. Je pravda, že samotná fermentace je anaerobní proces, ale v kádě současně probíhají stovky kyslíkových procesů, tak to dejte na převařenou vodu, bude to muset být uměle ventilováno, což je někdy technicky obtížné. K dosažení biocidního účinku bez vroucí vody, do nastavení můžete přidat metabisulfit draselný.

Problémy jsou také s cukrem. První, základní věc, toto místo. Každý kilogram cukru zvýší nastavený objem o cca 0,6 litrů. To ve skutečnosti není problém, prostě si o tom musíte pamatovat.

 

Druhá věc související s cukrem je jeho rozpustnost. Cukr se samozřejmě snadno rozpouští v množství použitém k výrobě alkoholu, ale v poslední době je většina prodávaného cukru druhořadý cukr, což znamená, že balení obsahuje také velké množství nečistot. Ty pak mohou negativně ovlivnit chuť alkoholu, ale mohou se také stát živnou půdou nebo stanovištěm pro bakterie, který by neměl být v nastavení. Totéž se stane s nerozpuštěnými krystaly cukru, tak buďte opatrní, aby se neobjevily. V praxi se nastavení často připravují nikoli z vody a cukru, ale z vody a sirupu, samozřejmě to vyžaduje několik dalších výpočtů - vždy byste měli brát v úvahu kapacitu kádě a konečnou sílu získaného alkoholu.

Něco k doplnění

To by měl být cíl, aby vaše nastavení bylo co nejjednodušší. Pokud tedy chcete přidat nějaké další látky, pak můžete obvykle zvážit přidání jejich matečného louhu nebo sirupu nahrazujícího cukr. Je to jen o tom, že šance jsou tímto způsobem menší, že v případě chyby promarníte všechna nastavení - ke stejnému účelu se jako poslední ingredience přidá kvasinková matka - její příprava vyžaduje hodně času a pozornosti, protože, před přidáním, měli byste zkontrolovat několikrát, že je všechno v pořádku. V opačném případě by mohlo dojít k promarnění spousty tvrdé práce.

Matematické komplikace

Při navrhování nastavení mějte na paměti, že velké množství cukru se promítne do zvýšeného množství alkoholu, ale na druhou stranu, vysoké hladiny cukru brzdí práci kvasinek. Takže pokud chcete silný nápoj, musíte počítat s nutností přidávat cukr po dávkách, aby se nepřekročil příspěvek 200-300 gramů na litr. Kdy přidat cukr? To je nejtěžší věc - pokud droždí spotřebuje všechno a nedostane další dávku, zemřou (nawet gorzelniane drożdże turbo). Pokud druhá dávka překročí toleranci kvasinek, ztratí svoji fermentační sílu a celý proces bude desynchronizován, takže nad ním ztratíte kontrolu. Samozřejmě je to všechno jen zkušenost a zkoušení různých řešení, proto ode mě nedostanete žádný hotový recept.

Nalezeno na google prostřednictvím frází:

  • destilátor se studenými prsty, kolikrát destilovat
  • Maďarská destilace švestek
  • voda na rmut musí být převařena?