VODA, ZDRAVÍ

V těžkých dnech na přeplněných plážích přemýšlíte o uhasení žízně víc než o jídle. Naštěstí s tím není v Bulharsku problém. Perfektní stranou, vyrobeno na základě licence „schweppsy“” o

Dějiny Bulharska

Lidé, kteří kdysi obývali oblast dnešního Bulharska, stejně jako národy pohybující se v těchto zemích v důsledku historických bouří, zanechal trvalou stopu na zvycích dnešních obyvatel této země. Thrácká kultura se mísila s vlivem římských kolonistů, zwyczaje