V STAROBULGARSKÉ "KYSZTI”

Jedinečnou atmosféru starých místností obílených vápnem a lemovaných barevnými koberci lze stále najít ve vesnici poblíž Balkánu nebo ve městě ztraceném mezi horami, jako Bożenci nebo Kałofer. Podařilo se nám setkat se s bývalým Bulharskem v Kopřivnici, gdzie każdy ze starych