Okyselení vína

Okyselení vína.

Existují také ovocné druhy, nízký obsah kyselin, jako hrušky, hloh, rebarbora, černá šeřík, morální, a také med na výrobu medoviny. Vyžadují přidání kyseliny ve formě koncentrované kyseliny mléčné 50% nebo dokonce 80%. Kyselina mléčná stabilizuje hotové víno s nízkým obsahem alkoholu, protože se po skončení fermentace dále nerozkládá.

Chcete-li zvýšit kyselost o 1 g / l, je třeba přidat 1,25 g kyseliny mléčné při koncentraci 80%. Množství potřebné kyseliny se vypočítá pro celkovou šťávu, ale znovu proveďte měření pomocí kyselinoměru, být schopen ovládat.

Neměli byste přidávat více než 3 g / l (= 3,75 g kyseliny mléčné); je to téměř nemožné, protože ve skutečnosti není šťáva s obsahem kyselin pod ním 4 g / l; je snadné dodržet spodní hranici optimální kyselosti (6-7 g / l).

Kdo dává přednost použití kyseliny citronové, by mělo platit 1 g kyseliny na litr, zvýšit obsah kyselin o 1 G.

• Džusy s normálním obsahem kyselin (6-9 g / l), ale příliš lehký, opraví „suché“. Obyčejné vinné nápoje (vinen musí) by měl obsahovat 60 ° Ochsle, dobrá 80 ° stolní vína (fermentované až do konce), a dezertní vína (se zbytkovou sladkostí) 120 ° Ochsle maximum.

• Šťávy s příliš vysokým obsahem kyselin podléhají „mokré“ korekci (výše 9 g / l) a příliš nízká hmotnost moštu.

• Džusy s různým obsahem kyselin a odlišnou hmotností moštu jsou spojeny. Pokud to nestačí, musí být korigovány „za mokra“ nebo odkyseleny uhličitanem vápenatým. Pokud šťávy vykazují nízkou kyselost, zvyšuje to, přidáním kyseliny mléčné nebo kyseliny citronové.

Pro analýzu jsou vyžadovány následující nástroje a zařízení.

Pro stanovení hmotnosti moštu: kádinka s kapacitou 250 cm3, areometr (Ochsleova váha, hustoměr) s teploměrem.

Stanovení kyselosti měřiče kyselin (kádinka s kapacitou 20 cm3, modrý louh)