Jak se vyrábí víno?

Jak se vyrábí víno?

• K výrobě vína používejte pouze plně zralé víno, zdravé ovoce.

• Šťávu vymačkejte ihned po namletí ovoce nebo jinak – pro tmavé ovoce – provést předběžné kvašení v dužině.

• Nenechávejte dužinu odkrytou příliš dlouho, aby se zabránilo růstu škodlivých mikroorganismů.

• Určete hmotnost moštu pomocí váhy Ochsle: použitelné ovocné víno by mělo vykazovat Ochsle 60°.

• Určete kyselost: celkový obsah kyselin dobrého ovocného vína by měl být 6-8 g / litr.

• Mošt s příliš nízkým obsahem cukru sladí, přidáním krystalového cukru. Pro zvýšení hmotnosti moštu o 1° Ochsle, musíš 1 přidat litr 2,6 g cukru.

• Sladí se pouze tehdy, když je mošt příliš kyselý (mnohem výše 9 g / litr).

• Kyselost se zvýší smícháním s kyselou ovocnou šťávou nebo přidáním 80% kyseliny mléčné.

• Snížení kyselosti je dosaženo úpravou "mokré" chuti (přidáním cukrové vody), nebo přidáním uhličitanu vápenatého; snížit kyselost o 1 g na 1 litr, potřeba 0,7 g uhličitanu vápenatého.

• Víno lze považovat za přírodní, nebyla-li v něm korigována ani hmotnost moštu, ani obsah kyselin. Většina ovocných vín však vyžaduje korekci, aby se vůbec daly pít. Pro domácí použití je dovoleno upravovat a doslazovat, dokud nevzniknou těžká dezertní vína; nelze je však prodat.

• Pro fermentaci se používají skleněné balónky (dělat 50 litrů) a plastové nádoby (z 100 litrů) nebo dřevěné sudy (z 20 litrů).

• Nádobí musí být čisté a bez plísní. Musí být tak konstruovány, aby se daly uzavřít fermentační trubicí, aby oxid uhličitý vzniklý při fermentačním procesu mohl unikat ven, zatímco vzduch se nemohl dostat dovnitř.

• Pokojová teplota, kde probíhá fermentace, mělo by 15 – 20° C.

• Základní podmínkou pro „čisté“ alkoholové kvašení je zamezení rozvoje divokých kvasinek a škodlivých kmenů bakterií; k tomu se přidávají čisté vinné kvasinky.

• Fermentační nádoba je naplněna pouze do 4/5, aby kvasící šťáva mohla zvětšit svůj objem.

• Za teplého počasí a když šťáva nebo dužina nejsou zcela dokonalé, lze provádět síření, přidáním disiřičitanu draselného v množství 5- 10 g na 100 litrů.

• Fermentace je proces přeměny a čištění, mělo by to tedy probíhat hladce.

• Fermentace je dokončena, když oxid uhličitý přestane unikat, a hustoměr ukazuje 0 ° Ochsle. Po krátké době klidu by měl být proveden první převaz.

• Po prvním oblékání znovu změřte jednotlivé hodnoty a poznamenejte si je.

• Fermentační nádoba je naplněna až po zátku a uzavřena fermentační trubicí.

• Mladé víno musí zrát za studena: optimální teplotu 8 -10° C. Víno dále zraje, se stává jasným a jasným.

• Pak je čas na druhé kouření.

• Další dresinky lze vyrobit později nebo víno stáčet do lahví. Víno také zraje v lahvi, blížící se optimálnímu okamžiku zralosti, a když to překročí, začne postupně odepisovat. Podle typu, vinobraní, obsahu alkoholu a kyselin, to trvá roky, a dokonce desetiletí s velmi těžkými dezertními víny. Slabá vína se musí vypít v prvním roce, i když byly lahvové.