Zakiseljavanje vina

Zakiseljavanje vina.

Postoje i voćne vrste, malo kiselina, poput krušaka, glog, rabarbara, crni lila, moralne, a također i med za proizvodnju medovine. Oni zahtijevaju dodavanje kiseline u obliku koncentrirane mliječne kiseline 50% ili čak 80%. Mliječna kiselina stabilizira gotovo vino s niskim udjelom alkohola, jer se nakon završetka fermentacije dalje ne razgrađuje.

Za povećanje kiselosti po 1 g/l, treba dodati 1,25 g mliječne kiseline u koncentraciji 80%. Količina potrebne kiseline izračunava se za cijeli sok, ali još jednom izvršite mjerenje kiselomjerom, da mogu kontrolirati.

Ne biste trebali dodati više od 3 g/l (= 3,75 g mliječne kiseline); gotovo je nemoguće, jer zapravo nema soka s udjelom kiseline ispod njega 4 g/l; lako je zadržati donju granicu optimalne kiselosti (6-7 g/l).

Tko radije koristi limunsku kiselinu, treba primijeniti 1 g kiseline po litri, povećati sadržaj kiseline za 1 g.

• Sokovi s normalnim sadržajem kiselina (6-9 g/l), ali previše lagana, ispravlja "suho". Obična vinska pića (kriv mora) treba sadržavati 60 ° Ochsle, dobra stolna vina od 80° (fermentirano do kraja), i desertna vina (sa zaostalom slatkoćom) maksimalno 120 ° Ochsle.

• Sokovi s previsokim udjelom kiseline podvrgavaju se "mokroj" korekciji (iznad 9 g/l) i premala težina mošta.

• Kupiraju se sokovi različitog udjela kiselina i različite mase mošta. Ako to nije dovoljno, moraju se korigirati "mokrim" ili odkiseli kalcijevim karbonatom. Ako sokovi pokazuju nisku kiselost, povećava ga, dodavanjem mliječne ili limunske kiseline.

Za analizu su potrebni sljedeći pribor i uređaji.

Za određivanje težine mošta: čaša s kapacitetom 250 cm3, areometar (Ochsleova težina, densimetar) s termometrom.

Za određivanje kiselosti kiselomjera (čaša s kapacitetom 20 cm3, plava lužina)