Pranje in dezinfekcija opreme

Pranje in dezinfekcija opreme

Pranje in dezinfekcija opreme

Običajno ima vsak od nas veliko opreme in pripomočkov, potrebnih za pripravo domačega alkohola. Wszystkie sprzęty powinny być utrzymywane w czystości a przed każdym użyciem powinno się