HUR DET ÄR MED KASZKAŁU "SOUL"!

Bulgarisk mejeriproduktion är inte bara den berömda yoghurten, de är också utmärkta ostar, i den produktion som de polska högländerna har specialiserat sig i århundraden. Inte Alla, som utflyktsvägen leder till fjällherdestugan, odważy się spróbować