Varför butiksjäst är bättre än vildjäst?

Varför butiksjäst är bättre än vildjäst?

Trots de många möjligheterna, från spontan jäsning, vid alkoholproduktion i hemmet klassificeras butiksjäst mycket bättre. Naturligtvis är vilda stammar oersättliga, till exempel vid produktion av cider, dock kan de flesta sprit göras mycket lättare och med bättre resultat med färdiga svampberedningar.

Enkel förberedelse

Varje paket butiksjäst beskrivs tydligt och du hittar också instruktioner om hur du förbereder moderjäst där. När det gäller vildjäst vet du aldrig, vilken stam som kommer att kolonisera råmaterialet och om någon alls kommer att vara tillräckligt stark, att genomföra jäsning. Det här är viktigt, eftersom du inte kan vänta med jästinympning - det måste göras effektivt och på kort tid. Detta är en otvivelaktig fördel med kommersiell jäst, precis så, som ett faktum, att deras egenskaper är kända i förväg. Du kan välja rätt jäst för en viss dryck i butiken. Urvalskriterierna kan användas fritt: maximal alkoholkoncentration, dryckens organoleptiska egenskaper, jäsning, mängden jäst, du måste lägga till, deras form - allt detta är redan känt då, när du plockar upp ett paket jäst. Faktum är att du får en färdig halvfabrikat, och i fallet med vild jäst, bara den stora okända.

Effektiviteten är högre

Bryggarens jäst, Vinrankor eller destillatörer är stammar som väljs speciellt för deras lämplighet vid framställning av specifika drycker. Deras specialisering uttrycks naturligtvis av vissa svampegenskaper, och dess derivat är den användarvänlighet som redan diskuterats. När det gäller vildjäst är det lika troligt, att de bara kommer att överleva 4% alkoholkoncentration, gilla och 14% (kanske med en sannolikhetsavvikelse mot den nedre gränsen). Det är dock alltid nästan säkert att processen kommer att börja när det gäller färdiga jäster, a till, om vildjäst kommer att vara effektivt för att omvandla socker till alkohol, förblir okänd fram till periodens slut, där jäsning ska äga rum. Avvikelserna i mängden alkoholkoncentration är också större - den köpta jästen fungerar jämnt, och naturen spelar knep igen.

Bara renare

Renlighet, som jag ägnade mycket utrymme i mina artiklar, är en absolut viktig faktor för dryckens kvalitet. Vid ympning med vild jäst finns det ett problem - miljöföroreningar, båda kemiska, och biologisk, det är ganska stort och detta kan vara en oöverstiglig barriär för jäst. Till och med antagande, att du råkar ha tur och teoretiskt kan använda vildjäst, det är om de kommer in i råmaterialet med dem, till exempel hudjästceller eller vissa bakterier, den goda jästen kommer inte att kunna jäsa, processen kommer att vara ineffektiv, eller helt enkelt kommer avfallsprodukterna från de extra mikroorganismerna att förstöra drycken. Rengöring av utrustningen hjälper inte här, eftersom föroreningarna kommer in i råmaterialet senare. Om du använder färdigjäst, vald och rengjord, denna infektionsrisk är minimal, nära noll, om du vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder. Naturligtvis kommer det alltid att finnas några andra organismer än den väsentliga och hjälpsamma jästen, men när det gäller färdig bryggning eller vinjäst kommer de inte att kunna utveckla sin aktivitet i tillräcklig grad, för att skada kvaliteten på drycken.

Valet är ditt

Jag vill inte avskräcka dig från att experimentera med vildjäst, men om du bryr dig om hög produktionseffektivitet och är nöjd med kvaliteten på klassiska drycker, då bör du välja färdigjäst. Vild är som nästa initieringsnivå - ett handikapp för dem, som känner till alkoholproduktion mycket bra, men med standardmetoder kan de inte uppnå idealet.

Finns på google via fraser:

  • vildjäst och destillatets kvalitet