VAD man ska äta på en läger!

Våra Sofia-vänner beklagade det väldigt mycket, att vi inte kan delta i en äkta semester som öppnar herdens säsong och har beslutat att belöna oss för denna orättvisa. Så på en vacker majdag blev vi inbjudna till "Saint George-festen”, som de uttryckte det, do słynnej podsofijskiej