Hur vin görs?

Hur vin görs?

• Använd endast fullt moget vin för att göra vin, hälsosam frukt.

• Pressa saften omedelbart efter att frukten malts eller så – för mörk frukt – utföra preliminär jäsning i massan.

• Lämna inte fruktköttet på också …