Hur vin görs?

Hur vin görs?

• Använd endast fullt moget vin för att göra vin, hälsosam frukt.

• Pressa saften omedelbart efter att frukten malts eller så – för mörk frukt – utföra preliminär jäsning i massan.

• Låt inte fruktköttet vara öppet för länge, för att förhindra tillväxten av skadliga mikroorganismer.

• Bestäm mustens vikt med Ochsle-vågen: användbart fruktvin bör visa en Ochsle 60 °.

• Bestäm surheten: den totala syrahalten i ett bra fruktvin bör vara 6-8 g/litr.

• Must med för låg sockerhalt sötar upp, tillsätt kristallsocker. För att öka mustens vikt med 1 ° Ochsle, du behöver 1 tillsätt en liter 2,6 g socker.

• Det är bara sötat då, när musten är för sur (mycket ovan 9 g/litr).

• Surheten ökas genom att blanda med sur fruktjuice eller genom att tillsätta 80 % mjölksyra.

• Reduktion av surheten uppnås genom att korrigera den "våta" smaken (tillsätt sockervatten), eller genom tillsats av kalciumkarbonat; att sänka surheten med 1 g na 1 liter, behöver 0,7 g kalciumkarbonat.

• Vin kan betraktas som naturligt, om inte heller mustens vikt har korrigerats i den, inte heller syrahalten. De flesta fruktviner kräver dock korrigering, så att de överhuvudtaget kan drickas. För hemmabruk är det tillåtet att justera och söta tills tunga dessertviner erhålls; de kan dock inte säljas.

• Glasballonger används för jäsning (do 50 liter) och plastbehållare (från 100 liter) eller trätunnor (från 20 liter).

• Redskapen måste vara rena och fria från mögel. De måste byggas på det sättet, så att de kan stängas med ett jäsrör, så att koldioxiden som genereras i jäsningsprocessen kan strömma ut till utsidan, medan luft inte kunde komma in.

• Rumstemperatur, där jäsning sker, borde vara 15 – 20° C.

• Grundförutsättningen för "ren" alkoholjäsning är att förhindra utveckling av vildjäst och skadliga bakteriestammar; till detta tillsätts ren vinjäst.

• Jäsningskärlet fylls endast till 4/5, så att den fermenterande saften kan utöka sin volym.

• I varmt väder och när juicen eller fruktköttet inte är helt perfekt, sulfurisering kan utföras, genom att tillsätta kaliummetabisulfit i mängden 5- 10 g na 100 liter.

• Jäsning är en process av omvandling och rening, det bör därför förlöpa smidigt.

• Jäsningen är klar, när koldioxid slutar rinna ut, och hydrometern visar 0 ° Ochsle. Efter en kort period av lugn bör den första förbandet utföras.

• Efter den första dressingen, mät de individuella värdena igen och anteckna dem.

• Jäsningskärlet fylls till pluggen och stängs med ett jäsrör.

• Ungt vin måste vara kalllagrat: optimal temperatur 8 -10° C. Vinet fortsätter att mogna, blir ljust och tydligt.

• Sedan är det dags för den andra avsugningen.

• Ytterligare dressingar kan göras senare eller vinet kan buteljeras. Vinet mognar även på flaska, närmar sig det optimala mognadsögonblicket, och när den korsar den, börjar gradvis avta. Beroende på typ, årgång, alkohol- och syrahalt tar detta år, och även decennier med mycket tunga dessertviner. Svaga viner måste drickas det första året, även om de har buteljerats.