Określanie ciężaru moszczu

Ciężar moszczu jest pierwszą informacją, pozwalającą później określić zawartość alkoholu w winie.

Podczas fermentacji można przeprowadzać pomiary kontrolne, wskazujące spadek wartości Ochslego i w związku z tym wzrost zawartości alkoholu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć przy opisie przeprowadzania fermentacji. Jeśli waga Ochslego wskazuje po ustaniu fermentacji wartości 0°, oznacza to, że w płynie nie ma już cukru w dających się zmierzyć ilościach.

Jeśli cukromierz wskazuje na przykład w przypadku soku jabłkowego wartość 45° w skali Ochslego, to oznacza, że ciężar 1 litra soku wynosi 1045 g. Aby określić zawartość cukru, trzeba pomnożyć wartość w stopniach Ochslego przez dwa.

Jeden litr soku jabłkowego, określonego na 45° Ochslego zawiera zatem 90 g cukru.

Aby na podstawie tego poziomu móc wyciągnąć wnioski co do późniejszej zawartości alkoholu w winie, trzeba porównać stopnie Ochslego z ciężarem alkoholu w winie.

Robi się to w sposób następujący.

45° Ochslego oznacza 45 g alkoholu w litrze wina. Chcąc obliczyć procentowy udział alkoholu, trzeba stopnie Ochslego podzielić przez 8, co w naszym przypadku daje zawartość alkoholu 5,1%.

Fachowiec zajmujący się wyrobem wina posługuje się oczywiście dokładniejszymi danymi. Ale dla nas, winiarzy – amatorów, wystarczą podane wyżej zasady ogólne. W przypadku wina domowej roboty, nie przeznaczonego do sprzedaży, nie jest potrzebna dokładność do trzech miejsc po przecinku.

Dalej nasuwa się pytanie o jakość, zharmonizowanie i trwałość wina, które muszą być co najmniej zadowalające.

Dotychczas mogliśmy obliczyć zawartość cukru i przewidywaną zawartość alkoholu, ale czy wino, zawierające 5,1% alkoholu jest dobre, zharmonizowane i trwałe?

Krótko mówiąc, takie wino będzie miało prawdopodobnie „pusty” smak. Jakość i harmonia wina zależy bowiem nie tylko od cukru i od zawartości alkoholu, lecz także od kwasowości, której określaniem zajmiemy się bliżej w następnym artykule.

Wino o zawartości cukru 90 g i zawartości alkoholu 5,1 % nie nadaje się do dłuższego przechowywania, gdyż jedynie wyższy procent alkoholu i dostateczna kwasowość mają działanie stabilizujące.

Nadający się do użytku sok owocowy powinien wykazywać 60° na skali Ochslego.