Wpływy innych kultur na kuchnię Bułgarii

Wpływy  różnych ludów kształtujących przez wieki kulturę i obyczajowość Bułgarów nie mogły również ominąć narodowej kuchni. Zdecydowanie najsilniejszy wpływ na sposób odżywiania się Bułgarów wywarli Grecy i Turcy związani z tym krajem bezpośrednio przez długie stulecia. Niezależnie od tych oczywistych …

Pierwsze spotkanie z bułgarską kuchnią

Pierwsze spotkanie z bułgarską kuchnią na ogół dla wszystkich cudzoziemców przebiega dość gładko. Szczególnie gorąco akceptują ją ci, którym nieobce są zasady współczesnej dietetyki. Czyż można bowiem nie akceptować kuchni, której podstawę stanowią różnorodne warzywa, w której jedynym niemal tłuszczem …